سي نکته تغذيه برای ورزشکاران
 
 

1- غذاهای روزانه را  حداقل در پنج وعده ميل نمائيد.

2- غذا را خيلي داغ و يا خيلی سرد ميل نکنيد.

3- غذا را خوب بجويد تا هضم آن را در معده تسهيل نمائيد.

4- از خوردن قسمتهای سوخته غذا پرهيز نمائيد.

5- از خوردن چربی ، غذاهاي خيلی چرب  ، پر روغن و همچنين از خوردن کره زياد اجتناب نمائيد.

6- از غذاهای سرخ شده و کلا" سرخ کردنی پرهيز نمائيد.

7- در خوردن شيرينی جات و مواد قندی افراط ننمائید

 8- حداقل در سه وعده  از وعده های روزانه شما می بايد از مواد پروتئينی استفاده شود

9- از مواد هيدرات کربن دار به ميزان کافی می بايد در رژيم غذايی گنجانده شود

10- حجم موادغذايی هر وعده را کنترل نمائيد .

11- بدن بطور روزانه نياز به انواع ويتامين ها دارد و لذا ميبايد از مواد حاوی ويتامين به ميزان کافی استفاده نمود.

12- در طول روز ، هفته و ماه مي بايد از رژيمهای متنوع و کامل  ، همچنين باب ميل در صورت هماهنگی با جدول غذايی استفاده شود.

13- مواد غذايی را برای وعده های روزانه در محيط مناسب نگهداری نمائيد.

14- هر روز حداقل  10 ليوان آب بنوشيد .

15- قبل يا بعد از تمرين و بلافاصله چيزی نخوريد (منظور وعده غذايی است)

16- با پرخوری و افراط  در استفاده از مواد مختلف خود را دچار سوء تغذيه ننمائيد.

17- از مواد غذايی ومکملهای با کيفيت استفاده نمائيد.

18- انجام آزمايش   ،تست بدنی و همچنين چکاب کلی ميتواند کمک خوبی جهت تنظيم رژيم غذايی باشد.

19- مشخص نمودن وضعيت بدن و اندازه گيری مستمر چربی شما را در برنامه ريزی غذايی کمک مي کند .

20- هيچگاه برنامه غذايی مطلق و ثابتی را دنبال ننمائيد ، سعی کنيد رژيم غذايی را متناسب با فعاليت روزانه تنظيم کنيد.

21- نوشيدن آب در طول روز به ميزان کافی از نکات مهم تغذيه است .

22- رعايت فاصله زمانی قبل و بعد از تمرين  ، مهمترين نکته در تغذيه است.

23- فاصله زمانی هر وعده غذا با وعده بعدی متناسب با نوع غذا تعيين می شود و بطور متوسط هر 5/2 اليی ساعت می باشد.

24- در رژيم غذايي بهتر است قبل از تمرين ، بيشتر از مواد کربوهيدرات استفاده نمائيد.

25- غذا را با لذت وآرامش ميل نمائيد تا هضم آن راحت باشد.

26- با ميل با پرخوری سر ميز غذا مقابله نمائيد.

27- تقريبا 2 هفته پس از شروع رژيم غذايی بدن شروع به سوزاندن چربيهای اضافی خواهد نمود.

28- رژيم غذايی خود را با دقت ، صبر و استقامت دنبال نمائيد.

29- رعايت نکردن حتی يک وعده ميتواند بسياری از زحمات شما را تلف نمائيد.

30- چنانچه ميتوانيد روزانه کمی گريپ فروت و گوجه فرنگی بصورت جدا استفاده نمائيد.