آزمون عملکردی

برای طراحی یک آزمون عملکردی به موارد زیر توجه کنید:

1-     آزمون عملکردی بعد از تدریس کامل یک موضوع درسی انجام می گیرد و با فعالیت های عملی در حین تدریس متفاوت است.

2-     یک آزمون عملکردی می تواند در کلاس درس یا در خارج از مدرسه انجام شود.

3-     مدت زمان یک آزمون عملکردی با توجه به نوع آن می تواند از 10 دقیقه تا چند هفته باشد.

4-     موضوع یک آزمون عملکردی می تواند شامل یک درس یا تلفیقی از دروس باشد.

5-     سر برگ یک آزمون عملکردی باید شامل موارد زیر باشد : نام و نام خانوادگی یا نام گروه - نام مدرسه – تاریخ – مدت زمان مورد نیاز برای اجرای آزمون – شیوه ی اجرا(فردی یا گروهی) –موضوع آزمون (درس و مبحث مورد نظر)- پایه ی تحصیلی و هدف کلی آزمون

6-     وسایل مورد نیاز یک آزمون عملکردی باید به طور کاملاً دقیق نوشته شود.

7-     شرح فعّالیّت های آزمون باید به طور واضح و روشن و گام به گام نوشته شودبه طوری که هیچ گونه ابهامی برای دانش آموز باقی نگذارد.

8-     ارزشیابی یک آزمون عملکردی باید مطابق هدف و گام های فعّالیّت ها باشد.

9-     در ارزشیابی آزمون عملکردی نباید از مقیاس های خیلی خوب- خوب- قابل قبول و نیاز به تلاش بیشتر که مخصوص کارنامه است استفاده کرد. به جای این مقیاس ها می توان از مقیاس هایی مانند (آری- تا حدودی- خیر) یا (عالی- متوسط- ضعیف) یا (سطح 1- 2- 3) و یا سایر مقیاس ها استفاده کرد.

10- در ارزشیابی آزمون عملکردی با توجّه به شیوه ی اجرا می توان از خودسنجی برای آزمون های فردی و همسال سنجی برای آزمون های گروهی نیز استفاده کرد.

 

کانال تلگرامی ما :

کانال بزرگ و جامع گام آخر (ویژه آموزش ابتدایی)

https://telegram.me/joinchat/BcTZfT1p0MS61-MsA1Ca9Q