مهم ترین مفاهیم روان شناسی که هر معلمی باید بداند

 

1- عقیده و درک دانش آموزان در مورد هوش و توانمندی، بر عملکرد شناختی و یادگیری شان، تاثیر می گذارد.

2- آنچه دانش آموزان، هم اکنون می دانند، بر یادگیری شان تاثیر می گذارد.
3- رشد و توسعه شناختی و یادگیری دانش آموزان، محدود به مراحل عمومی رشد نیست.

 

 

 4- یادگیری بر اساس زمینه (محیط، متن، حالات، و شرایط) است بنابراین تعمیم یادگیری به یک زمینه جدید به صورت خود به خود صورت نمی گیرد بلکه نیاز به تسهیل شدن دارد. 

5- کسب بلند مدت دانش و مهارت، بستگی زیادی به تمرین دارد.
6- بازخورد شفاف، روشنگر، و در زمان مناسب به دانش آموزان، برای یادگیری مهم است.
7- خود انظباطی دانش آموزان به یادگیری کمک می کند و مهارت خود انظباطی را می توان آموزش داد.
8- خلاقیت دانش آموزان، می تواند تقویت شود.
9- وقتی دانش آموزان به صورت درونی (نه به صورت بیرونی) انگیزه برای اقدام می یابند، تمایل بیشتری به لذت از یادگیری و عملکرد بهتر پیدا می کنند.
10- وقتی هدف دانش آموزان به جای کسب نمره، تسلط بر درس می شود، در مواجه با تکالیف چالش برانگیز و پردازش اطلاعات، استقامت بیشتری از خود نشان می دهند. 

 


11- انتظار معلمان از دانش آموزانشان، بر فرصت های یادگیری دانش آموزان، انگیزه آنها و خروجی های یادگیری شان، تاثیر می گذارد.
12- انتخاب اهداف کوتاه مدت، مشخص و با چالش متوسط بهتر از اهداف بلند مدت، عمومی و با چالش زیاد، باعث انگیزه بخشی می شود.
13- یادگیری در زمینه اجتماعی چند جانبه، واقع شده است. 
14- ارتباط ها و گفتگوهای بین فردی، هم برای فرایند آموزش- یادگیری و هم برای توسعه اجتماعی- عاطفی دانش آموزان اهمیت حیاتی دارد. 
15- وضعیت خوب عاطفی بر عملکرد آموزشی، یادگیری و رشد و توسعه تاثیر می گذارد.
16- انتظارات برای رفتار کلاسی و تعاملات اجتماعی، یادگرفته می شود و آن را از طریق اصول اثبات شده رفتاری و آموزش کلاسی موثر می توان یاد داد. 
17- مدیریت موثر کلاس درس مبتنی است بر: 1) ایجاد و بیان انتظارات بالا 2) تغذیه پیوسته رفتارهای مثبت 3) ایجاد سطح بالایی از حمایت دانش آموزان
18- ارزشیابی های تکوینی و تراکمی (formative and summative assessments) هر دو مهم و مفید هستند اما نیاز به نگرش و تفسیر متفاوتی دارند.
19- بهترین اندازه گیری توانمندی، دانش و مهارت دانش آموزان، مبتنی بر فرایندهایی است که ریشه در علوم روانشناسی داشته و شامل استانداردهای مناسب برای کمیت و انصاف باشد.
20- فهم داده های ارزشیابی، بستگی به تفسیر شفاف، مناسب و منصفانه دارد.

مترجم: حمید همتی

 

کانال تلگرامی ما :

کانال بزرگ و جامع گام آخر (ویژه آموزش ابتدایی)

https://telegram.me/joinchat/BcTZfT1p0MS61-MsA1Ca9Q